Durak Fındık Sürdürülebilirlik Ekibi Fla Eğitmen Eğitiminde

Durak Fındık Sürdürülebilirlik Ekibi, 29-31 Mayıs tarihleri arasında, FLA ( Fair labor Association) tarafından düzenlenen eğitmen eğitimine katılım sağladı.

Eğitim boyunca, ekip üyeleri iyi tarım uygulamaları, çocuk işçiliği, çalışma koşulları ve cinsiyet eşitliği gibi önemli sosyal konular hakkında bilgi edindiler. Bu konular, sürdürülebilirlik ve etik iş uygulamaları açısından büyük önem taşımakta olup, Durak Fındık’ın sorumlu üretim anlayışını desteklemektedir.

Eğitimde, çocuk işçiliğinin önlenmesi, güvenli ve adil çalışma koşullarının sağlanması gibi konulara dair uluslararası standartlar ve en iyi uygulamalar paylaşıldı.

Eğitimin son gününde, katılımcılar öğrendiklerini pekiştirmek amacıyla bir eğitim simülasyonu gerçekleştirdiler. Bu simülasyon, katılımcılara gerçek hayatta karşılaşabilecekleri durumları deneyimleme ve öğrendikleri bilgileri pratikte uygulama fırsatı sundu. Durak Fındık Sürdürülebilirlik Ekibi, bu eğitim sayesinde sektörlerinde sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluk konularında daha bilinçli ve donanımlı hale geldiler. Eğitimde edinilen bilgiler, şirketin gelecekteki sürdürülebilirlik politikalarına ve uygulamalarına önemli katkılar sağlayacaktır.