Politikalar

ÇEVRE POLITIKAMIZ

DURAK FINDIK SAN. VE TİC. A.Ş. olarak bizler; yöneticisi, çalışanları ve tedarikçisi ile hep birlikte işletmemizde yapacağımız etkin ve başarılı çalışmalarla çevreyi koruyabilmek adına üzerimize düşenleri yapmaya kararlıyız.

Ancak bu şekilde, gelecek nesillere sağlıklı yaşanabilir bir doğa bırakabilme çalışma ve gayretlerine katkıda bulunabileceğimizin bilincindeyiz. Bu amaçla DURAK FINDIK ENTEGRE işletmesinde gerçekleştirdiğimiz tüm faaliyet, ürün ve hizmetlerimizde çevre boyutlarını yönetirken aşağıdaki niyet ve prensipler olanaklar ölçüsünde uygulanır;

• Çevre yönetimi ile ilgili yürürlükteki yasalar, tüzükler, mevzuatlar ve prensipler benimsenip uygulanır.

• Çevreye zarar vermeyecek ve kaynak kullanımında tasarruf sağlayacak uygun teknoloji ve yöntemler araştırılır,takip edilir ve uygulanır.

• Ortaya çıkması tamamıyla engellenemeyen atıkların yaratacağı kirliliğin önlenmesi için atık miktarlarını ve bu atıkların olumsuz etkilerini azaltıcı tedbirler uygular.

• Çevrenin korunması için sürekli gelişme anlayışıyla çalışmalar yapılır. İşyerinde (ve toplumda) eğitim ve katılım yoluyla çevre bilinci arttırılır.

• Çevre ile ilgili faaliyetler TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemine uygun olarak düzenlenir ve geliştirilir.

• Uluslararası ve ulusal pazarda vazgeçilmez olabilmek için kalite ve çevre anlayışı alınan akredite belgelerle desteklenir.

KALITE VE GIDA GÜVENLIĞI POLITIKAMIZ

• Müşterilerimizin istek, ihtiyaç ve beklentilerini zamanında, tam ve doğru olarak sağlamayı,

• Kalite ve Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi’nin etkinlik ve verimliliğinin gözden geçirilerek sürekli gelişmesini sağlamayı,

• Kalite ve Gıda Güvenliği Yönetim Sistem’lerinin ve politikasının kuruluş içerisinde anlaşılmasını, uygulanmasını ve sürekliliğinin sağlanması,

• Ulusal - uluslararası mevzuat ve müşterilerimizin talep ettiği mikrobiyolojik, fiziksel ve kimyasal spesifikasyonlara uygun ürünlerin, sağlıklı ve kalite girdilerle, hijyenik koşullarda üretilmesi, depolanmasını ve satışını sağlamak,

• Gıda zinciri boyunca gıda güvenliği için gerekli  bilgileri temin etmeyi ve iletmeyi sağlamak, İş sağlığı ve güvenliği sürekli gelişmesini sağlamak,

• Çalışanların gelişimi ve eğitimlerini sağlamayı taahhüt eder.