Çocuk İşçiliği ve Aflatoksin ile Mücadele

<br>Durak Fındık tarafından çocuk işçiliğinin önlenmesi ve aflatoksin ile mücadelenin Türk fındık sektörü için önemine istinaden "Fındıkta Önceliğimiz Kalite 2013" adı altında proje geliştirilmiştir.

Türkiyemiz dünyadaki fındık üretiminin ve ihracatının büyük bir bölümünü karşılamaktadır. Ağırlıklı olarak ülkemizde fındık üretim alanları Doğu Karadeniz bölgesinde olmasına rağmen son yıllarda Batı Karadeniz bölgesinde de yaygın olarak fındık üretilmeye başlanmıştır.Bölge insanı için ciddi bir ekonomik kaynak olan fındık ürününün verimi ve kalitesinin artırılması son yıllarda sürekli gündeme gelen ve yetkililerce tartışılan bir konu olmuştur. Ürünün son aşamasına kadar olan dönemde yapılan masrafların artması, diğer üretim yapan ülkelerin yavaş yavaş pazara girmesi ve dönüm başına elde ettikleri ürün miktarı ile ülkemizdeki arasında ciddi farklılıkların olması hem maddi anlamda daha fazla kazanç elde edilmesini engellemekte hem de dünya fındık üretiminin %75'ini karşılayan ülkemize yakışmayan bir durum olarak ortaya çıkmaktadır. Özellikle son yıllarda değişik nedenlerle üreticilerin fındık alanlarına gerekli lgili göstermemeleri de verimin ve kalitenin düşmesinde ciddi etkenler olarak belirtilebilir.

Bu nedenle konuya gereken dikkati çekmek, üreticileri bilinçlendirmek ve onlara katkı sağlamak amacıyla bu projenin oluşturulması fikri benimsenmiştir. Ayrıca ülkemiz için itibar konusu olan çocuk işçi çalıştırılması konusu da bu projenin kapsamı içine alınarak, genel manada bir hareket oluşturulmak istenmiş ve öncelikle kamoyunun dikkatinin bu konu üzerinde yoğunlaşması ve daha sonra yapılacak sözlü ve yazılı etkinliklerle üreticilerin bu konu hakkında duyarılılıklarının artırılması ardından da 25.000 adet jüt çuval dağıtılarak üreticilere destek verilmesi, kaliteli ürün elde edilmesinin sağlanması ve bu konuda yalnız olmadıklarının benimsetilmesinin sağlanması amaçlanmaktadır. İlk kez Trabzon'da benzer proje uygulanmış ve olumlu sonuçlar alınmıştır. Bölgemizde de Ünye ilçesi pilot ilçe seçilerek İkizce ve Çaybaşı İlçeleri ile birlikte proje uygulama alanı içerisine dahil edilmiştir. Durak Fındık A.Ş. sponsorluğu ve desteği ile başlatılan bu projede Ünye Ticaret Borsası koordinasyon ve uygulama görevi üstlenmiş, Ünye Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile Ünye Ziraat Odası, İkizce ve Çaybaşı Ziraat Odaları da destek sağlamışlardır. Proje aşamalarında üreticilerden alınan geri dönüşümlerin son derece olumlu olması yapılan işin ne kadar doğru olduğunun bir kanıtı olmuştur. Proje başında belirlenen amaçlara büyük ölçüde ulaşıldığının görülmesi de proje çalışanlarını son derece mutlu eden bir gelişme olmuştur.

Bu projenin fikirden eyleme geçmesinde vesile olan Durak Fındık ve Durak Fındık Yönetim Kurulu üyesi Kadir DURAK'a, Ünye Ticaret Borsası Başkanı Mustafa USLU'ya , Borsa Genel Sekreteri Mehmet GÜR'e, İlçe Tarım Müdürümüz Yetkin ESEN'e, Ünye Ziraat Odası Başkanı Osman SARIKAHRAMAN'a ve tüm proje çalışanlarına teşekkürü borç biliriz.

Saygılarımızla...
Durak Fındık Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Proje kitapçığına ulaşmak için tıklayınız.