Geleceği Hasat Etmek Projesi

<br>2020 Hasat dönemi içerisinde Durak Fındık'ın tedarik bölgeleri olan illerde, 2 Eylül 2020 tarihinde Pikolo Derneği ve sonrasında Durak Fındık'ın saha ekipleri tarafından veri toplama çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

Yapılan veri toplama çalışmaları neticesinde çıkan istatistiki verilere aşağıdaki kitapçıktan ulaşabilirsiniz.

Proje kitapçığına ulaşmak için tıklayınız.