Sürdürülebilir Çocuk İşçiliğinin İzlenmesi ve İyileştirilmesi Programı

Durak Fındık A.Ş. nin Barry ile yürütmekte olduğu SUÇİİİP (Sürdürülebilir Çocuk İşçiliğinin İzlenmesi ve İyileştirilmesi Programı) programı kapsamında ilk yıl 60 üreticiye ulaşılması hedeflenmekteydi.

Ancak pandemi nedeniyle 45 üreticiye ulaşılabilmiştir. Bu kapsamda SUÇİİİP'e dahil edilen üreticilerle anket ve görüşmeler gerçekleştirilerek, mevcut durumlarının analiz edilmesi v raporlanması hedeflenmiştir. Bu çalışma Türkiye'nin Karadeniz Bölgesinde Ordu ilinin İkizce ve Ünye ilçelerinde, Samsun ilinin Terme ilçesinde gerçekleştirilmiştir.

Bu rapor SUÇİİİP'e dahil olan 45 üreticinin durumunu yansıtmaktadır. Üreticilerin bu programa ilk kez katıldıkları ve daha önce herhangi bir sürdürülebilirlik çalışmasında yer almadıkları için, farkındalık düzeyleri oldukça düşüktür. Bu üreticiler program içerisinde eğitilerek ilerleyen yıllarda gelişimleri düzenli olarak takip edilecektir.

Proje kitapçığına ulaşmak için tıklayınız.